590a3296cb1337e5b699dc4b986404e9.jpg

dbaff1135cd23a8f295d4f9037e80bdd.jpg

50f908a6557d512714be03df44392d1b.jpg

c3ad495cc43b11d3102bc76af081bd7a.jpg

f5fe97fa53a3a073cd73d7003721b881.jpg

 

                                                                                                                 ⇒ เว็บไซต์จังหวัดนครนายก

 

 

054264
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
177
1530
50349
7022
8878
54264

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 20:14

จดหมายข่าวออนไลน์

ระบบการประชุมไร้สาย

จัดประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนครนายก ตามโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์การภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจังหวัดต้นแบบ)

Post on 19 กุมภาพันธ์ 2561
by Nakhonnayok
ฮิต: 33

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา 13.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก               

ได้จัดประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนครนายก                

 ตามโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจังหวัดต้นแบบ)

โดยมี นายคมทัตต์  ตันติยมาศ ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดนครนายก

จำนวน 35 หน่วยงาน มีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม 90 คน