590a3296cb1337e5b699dc4b986404e9.jpg

dbaff1135cd23a8f295d4f9037e80bdd.jpg

50f908a6557d512714be03df44392d1b.jpg

c3ad495cc43b11d3102bc76af081bd7a.jpg

f5fe97fa53a3a073cd73d7003721b881.jpg

 

                                                                                                                 ⇒ เว็บไซต์จังหวัดนครนายก

 

 

061734
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
101
244
617
59708
5340
9152
61734

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-24 13:59

จดหมายข่าวออนไลน์

ระบบการประชุมไร้สาย

กรรมการท้องถิ่นนครนายกคึกคัก Safety Thailand

Post on 22 มกราคม 2561
by Nakhonnayok
ฮิต: 459

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก

จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) ระดับท้องถิ่น

และสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ

(ประชุมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

ณ ห้องประชุมขุนด่านชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมรวม 117 คน

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ เป็นประธาน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา เป็นรองประธาน

นางนิภาภรณ์  สายสุวรรณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นเลขานุการ

ในการประชุมได้รับความร่วมมือในการชี้แจงพ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

มาตรา 3 วรรค2 และกฎกระทรวงฯ(เกี่ยวกับอัคคีภัย) 2555 จากผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต10

พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทั้งนี้ประธานกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและมีศักยภาพให้ขอรับการรับรองเป็นหน่วยฝึกอบรม

ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมถึงดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในหน่วยงานของตนเอง

พร้อมทั้งกำกับดูแลภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น

ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการจำนวน 19 แห่ง

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิณฯตามโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร

และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม