590a3296cb1337e5b699dc4b986404e9.jpg

dbaff1135cd23a8f295d4f9037e80bdd.jpg

50f908a6557d512714be03df44392d1b.jpg

c3ad495cc43b11d3102bc76af081bd7a.jpg

f5fe97fa53a3a073cd73d7003721b881.jpg

 

                                                                                                                 ⇒ เว็บไซต์จังหวัดนครนายก

 

 

054275
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
201
177
1541
50349
7033
8878
54275

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 20:19

จดหมายข่าวออนไลน์

ระบบการประชุมไร้สาย

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2561

Post on 04 มกราคม 2561
by Nakhonnayok
ฮิต: 54

วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา13.30 น.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) ในระดับจังหวัดนครนายก ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ เป็นประธานในการประชุม และมีนางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา สค.นครนายกเป็นเลขานุการ มีคณะทำงานขับเคลื่อนฯจำนวน 28 คนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มติประชุมในประเด็นสำคัญคือมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละกลุมเสี่ยงไปจัดทำแผนตรวจบูรณาการในเชิงพื้นที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กลุ่มละ 2 กิจกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ในทุกมิติเพื่อลดการประสบอันตรายของคนทำงานตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand)ในระดับจังหวัดนครนายก ต่อไป