590a3296cb1337e5b699dc4b986404e9.jpg

dbaff1135cd23a8f295d4f9037e80bdd.jpg

50f908a6557d512714be03df44392d1b.jpg

c3ad495cc43b11d3102bc76af081bd7a.jpg

f5fe97fa53a3a073cd73d7003721b881.jpg

 

                                                                                                                 ⇒ เว็บไซต์จังหวัดนครนายก

 

 

033616
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
230
298
690
31146
3843
7482
33616

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-16 21:15

จดหมายข่าวออนไลน์

ระบบการประชุมไร้สาย

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3

Post on 22 ธันวาคม 2560
by Nakhonnayok
ฮิต: 14

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.
นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวกัญญา ดิษอั๋ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวอัชรา พัชอัย เจ้าพนักงานแรงงาน และนางสาวสกุลรัตน์ บุญปั้น เจ้าพนักงานธุรการและบันทึกข้อมูล 

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ณ วัดเขาแดง ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน

ซึ่งในการออกหน่วยในครั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกได้ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สาธิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากไส้มันสำปะหลังแก่ผู้เข้าร่วมงาน