590a3296cb1337e5b699dc4b986404e9.jpg

dbaff1135cd23a8f295d4f9037e80bdd.jpg

50f908a6557d512714be03df44392d1b.jpg

c3ad495cc43b11d3102bc76af081bd7a.jpg

f5fe97fa53a3a073cd73d7003721b881.jpg

 

                                                                                                                 ⇒ เว็บไซต์จังหวัดนครนายก

 

 

052675
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
405
454
2326
48198
5433
8878
52675

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-17 20:15

จดหมายข่าวออนไลน์

ระบบการประชุมไร้สาย

จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบการ

Post on 13 ธันวาคม 2560
by Nakhonnayok
ฮิต: 63

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00น.-16.00 น.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกจัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน

เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 94 คน จาก 46 สถานประกอบกิจการ การจัดโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามโครงการฯ