- ว่าง -

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก

 

137058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
60
158
218
135293
4794
7121
137058

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-22 02:36

แบบสอบถาม

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการรับบริการ  (สสค.นครนายก)  

คลิก

พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ระบบการประชุมไร้สาย

ทำเนียบสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก อดีต – ปัจจุบัน

 

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

นางกัลยาลักษณ์

โอภาสานนท์

๙ ต.. ๒๕๓๙ – ๑๑ พ.. ๒๕๔๒

นายธัชชัย

อุราสุข

๑๒ พ.. ๒๕๔๒ – ๓๐ ก.. ๒๕๔๓

นางภรณี

ประสาทกุล

๑ ต.. ๒๕๔๓ – ๒๕ ก.. ๒๕๔๖

นางดวงใจ

ศิริสมรรถการ

๒๖ ก.. ๒๕๔๖ – ๔ เม.. ๒๕๕๐

นายอิทธิพร

เหล่าวานิช

๕ เม.. ๒๕๕๐ – ๒๓ พ.. ๒๕๕๑

นางจีระวรรณ์

ทองสม

๒๔ พ.. ๒๕๕๑ – ๓๐ ก.. ๒๕๕๒

นางอุษา

เหม่งเวหา

๑ ต.. ๒๕๕๒ – ๓๐ ก.. ๒๕๕๕

นายยุทธการ   

โอวาสิทธิ์

๒๘ ม.. ๒๕๕๖ – ๑๔ ก.. ๒๕๕๖

นายปราโมทย์

ชัยศาสตรศิลป

๑๕ ก.. ๒๕๕๖ – ๒๐ เม.. ๒๕๕๗

๑๐

นางอรัชพร

เทพวัลย์

      ๒๑ เม.. ๒๕๕๗ – ๒๙ ก.. ๒๕๕๘

๑๑

นางเกิดศิริ

เศวตมาลานนท์

๓๐ ก.. ๒๕๕๘ –  ๓๐ ธ.. ๒๕๕๘

๑๒

นางเพชรรัตน์

โสตถิโภคา

๑ ก.พ. ๒๕๕๙ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑

๑๓

นายธิติพันธ์

ไตรธนสมบัติ

๘ มิ.ย. ๒๕๖๑ - ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๒