249895
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
175
505
175
244978
3114
17057
249895

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-05 08:10

หน้าหลัก

ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

Post on 04 กรกฎาคม 2562
by Nakhonnayok
ฮิต: 96

วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก นายภาคภูมิ คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวสกุลรัตน์ บุญปั้น เจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2562 ประกอบด้วยผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต10

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้แทนอำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ผู้แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัดนครนายก  ตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 2แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ หมู่ที่ 3 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 101 คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 10 คน มีนางสาวเบญจมาภรณ์

ศรีชานิล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ นายธนารัตน์ วุฒิชาติ และนางสาวมะลิวัลย์ แก้วคำตำแหน่งครูโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย และคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

2.โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)

ต.พรหมณี อ.เมืองจ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 91 คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 5 คนมีนางลัดดาวัลย์ คำเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร)และคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

    การตรวจประเมินสถานศึกษาทั้งสองแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย