249811
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
91
505
91
244978
3030
17057
249811

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-05 06:33

หน้าหลัก

ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

Post on 04 กรกฎาคม 2562
by Nakhonnayok
ฮิต: 99

วันที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก นายจิรภัทร ลือโฮ้ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวสกุลรัตน์ บุญปั้น เจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2562 ประกอบด้วยผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต10

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้แทนอำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ผู้แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก  ตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม หมู่ที่ 12 ต.เขาพระ อ.เมืองจ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 103 คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 5 คน มีนางสาวปรียานุช วันหวัง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังทิพย์พันธารามและนางเยาวมาลย์ ลิ่มเงิน ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดวังทิพย์พันธารามผู้รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย และคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

2.โรงเรียนวัดโคกลำดวน

หมู่ที่ 9 ต.พรหมณี อ.เมืองจ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 38 คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 8 คนมีนางสาวนาตยา  เวชมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

    การตรวจประเมินสถานศึกษาทั้งสองแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย