- ว่าง -

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก

 

137016
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
158
176
135293
4752
7121
137016

Your IP: 192.168.2.69
2019-07-22 01:56

แบบสอบถาม

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการรับบริการ  (สสค.นครนายก)  

คลิก

พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ระบบการประชุมไร้สาย

ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

Post on 27 มิถุนายน 2562
by Nakhonnayok
ฮิต: 15

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก นายบรรจง แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ และนางสาวสกุลรัตน์ บุญปั้น เจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมิน”สถานศึกษาปลอดภัย”ประจำปี 2562 ประกอบด้วยผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้แทนอำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ผู้แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และ ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด ตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ต.พรหมณี อ.เมืองจ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 186คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม13คน มีนายมณีชัย ชูราษี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามและนายต่อพงศ์ ทับมณี ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามผู้รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย และคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

2.โรงเรียนวัดบางหอย

หมู่ที่3 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองจ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 88คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 8คนมีนายสิทธิชัย คำเงินผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

    การตรวจประเมินสถานศึกษาทั้งสองแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย