249848
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
505
128
244978
3067
17057
249848

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-05 07:27

หน้าหลัก

ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

Post on 27 มิถุนายน 2562
by Nakhonnayok
ฮิต: 67

 วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก และนายภาคภูมิ  คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมิน”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ประกอบด้วยผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 10 และประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด ตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 272 คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 13 คน มีนายสัมพันธ์ ญาณสุธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว และคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

2.โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 174 คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 11 คนมีนางเสาวรภย์  ญาณสุธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) และคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

    การตรวจประเมินสถานศึกษาทั้งสองแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย