249874
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
154
505
154
244978
3093
17057
249874

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-05 07:46

หน้าหลัก

ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

Post on 20 มิถุนายน 2562
by Nakhonnayok
ฮิต: 87

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก และนายภาคภูมิ  คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2562 ประกอบด้วยผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 10 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก ผู้แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด และประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด ตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ ม.8 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก มีนางสาวพรดา  อินทปัญญา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งเข้และคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

2.โรงเรียนวัดนาหินลาด ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก มีนางสาวหทัยรัตน์  ไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหินลาดและคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

    การตรวจประเมินสถานศึกษาทั้งสองแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย