249827
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
107
505
107
244978
3046
17057
249827

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-05 07:01

หน้าหลัก

ตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น/ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

Post on 19 มิถุนายน 2562
by Nakhonnayok
ฮิต: 99

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายจิรภัทร ลือโฮ้ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นายสันติ ประจุทรัพย์ นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น/ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลองครักษ์ โดยจัดฝึกอบรม ณ บริษัท นารากรุงเทพ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 135/8 ม. 1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ประกอบกิจการศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด ..การตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย