249870
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
150
505
150
244978
3089
17057
249870

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-05 07:43

หน้าหลัก

ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Post on 21 พฤษภาคม 2562
by Nakhonnayok
ฮิต: 65

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก

 

พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก"ครั้งที่ 8

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ

 

ณ วัดประสิทธิเวช หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน