249896
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
176
505
176
244978
3115
17057
249896

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-05 08:11

หน้าหลัก

ตรวจประเมิน สปก.ดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562

Post on 14 พฤษภาคม 2562
by Nakhonnayok
ฮิต: 254

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. นางนิภาภรณ์  พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก นายบรรจง  แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ และนายภาคภูมิ คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชน เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครนายก ตั้งอยู่เลขที่ 176 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ประกอบกิจการ ห้างสรรพสินค้า มีลูกจ้างรวม 119 คน ชาย 49 คน หญิง 68 คน การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย