249875
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
155
505
155
244978
3094
17057
249875

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-05 07:48

หน้าหลัก

ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

Post on 10 พฤษภาคม 2562
by Nakhonnayok
ฮิต: 84

 

      วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายจิรภัทร ลือโฮ้ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายสันติ ประจุทรัพย์ นักวิชาการแรงงาน

 

     ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด อส.องครักษ์ และ กอ.รมน. จังหวัดนครนายก "ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน" ในเขตพื้นที่ ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก ดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้าง 37 คน และในเขตพื้นที่ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ดำเนินการตรวจป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้าง 14 คน

 

     ผลการตรวจ: ไม่พบการใช้สารเสพติดในสถานประกอบกิจการ และไม่พบการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด.