249914
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
194
505
194
244978
3133
17057
249914

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-05 08:28

หน้าหลัก

ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการ "งานความปลอภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออก จ.ระยอง ประจำปี 2562"

Post on 22 พฤษภาคม 2562
by Nakhonnayok
ฮิต: 324

 

            สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สมาคมความปลอดภัยในการทำงานระยอง และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก  กำหนดให้มีการจัด งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บุคลากรในองค์กรต่างๆ ทราบทิศทางและความเคลื่อนไหวของการพัฒนาการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศ และในระดับสากล รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน  การแข่งขันการติดตั้งนั่งร้านมาตรฐาน BS-EN12811  การแข่งขันการขับเคลื่อนและการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย  การสาธิตการตรวจสอบการขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย   การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูง  และการใช้เชือกสำหรับการทำงานบนที่สูง  การแข่งขัน ยึดเกาะวัสดุ และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถปั้นจั่น  การสาธิตการตรวจสอบเชิงป้องกัน การขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย

            สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถานประกอบกิจการ  เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ และเข้าชมกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม  ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมสัมมนา (สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้จากลิงก์ด้านล่าง โดยสถานประกอบกิจการสามารถส่งผู้เข้าสัมมนาได้ไม่เกิน ๒ ท่าน   หากมีผู้สมัครครบจำนวนที่กำหนดแล้ว สถาบันฯ จะปิดรับการสมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมการสัมมนาล่วงหน้าก่อนวันจัดงานที่เว็บไซต์ www.tosh.or.th