252553
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
202
366
202
249720
5772
17057
252553

Your IP: 192.168.2.69
2020-07-12 15:50

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

Post on 30 มกราคม 2563
by Nakhonnayok
ฮิต: 38

  วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น - 16.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมเฟรนคอนเนอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก แนวทางดำเนินโครงการฯโดยการบรรยายให้ความรู้ จากวิทยาการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก เรื่อง การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และลักษณะสภาพงานที่อาจเป็นอันตราย  ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมจำนวน 42 คน คาดหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป